Laterna Vox produserer informasjon. Det kan være en digital guide, skilt i naturen, en quiz eller noe annet som trenger lyd, tekst og bild. Vi bearbeider innhold som finnes eller tar det hele fra begynnelsen med forarbeid, innspilling, fotografering, redigering, tekst og design. Vi fikser den formidling som ønskes, og har mange gode samarbeidspartnere. For eksempel Jonas Langbråten som har fotografert sandløperen her.

Vi har en rammeavtale med Statsforvalteren i Agder om produksjon av informasjonsskilt til naturreservat.  I det siste har vi dessuten laget turskilt til friluftsområder i Lindesnes kommune. 

Via mobilen kan man komplettere utstillinger på flere språk, se fra Lindesnes fyr. Her anvender vi design som er ryddig og enkel å bruke. Se også eksempel på quiz! 

Her er skilt som vi produsert til Skråstadheia i Kristiansand.

Prosjekt den siste tiden har ellers vært skanning av dias til Kystverkmusea og konvertering av lyd fra DAT-bånd.

Laterna Vox har utviklet mobilguider til museet Biotopia i Uppsala, en om sommerfugl og en om bier. Et annet eksempel er digitale guider til Skärgårdsstiftelsen. 

Karin Lindström – naturveileder Biotopia;

«Vi har tyckt att det har varit väldigt kul och lärorikt att vara med om utvecklingsprojektet av mobilguider! Vi tror att digital naturvägledning kommer att utvecklas och bli större i framtiden. Laterna Vox är en kreativ och ansvarstagande samarbetspartner som vi rekommenderar. Vi tackar och bockar för ett bra samarbete!»

Sandra Löfgren – prosjektleder Skärgårdsstiftelsen

«Anette är noga med att det blir bra och har stor ansvarskänsla för sina produkter vilket är avgörande. Jag rekommenderar henne och LaGuide hela tiden till andra som är intresserade av liknande lösningar.»

 

Pål Hals, daglig leder Besøkssenter våtmark Lista

«Fleksibiliteten i et såpass lite foretak er et stort pluss. Kreativiteten er et annet stort pluss. Anette er god på journalistikk, foto og formidling. Hun er fleksibel, kreativ, grundig og kompetent på fler-medial formidling.»

I Designmalen for Norges nasjonalparker er disse plakatene fra Laterna Vox presentert som gode eksempler. (Se sist under «Temaplakater om myr og våtmark» og sist under «Temaplakater om fugleliv og leveområder for fugl», og eksempel fra Nautarheia under «Kartplakater for mindre verneområder i skog».)


Anette i Laterna Vox leverer bilder til AzoteLibrary. Det er mulig å kjøpe hennes bilder via dem. Azote er Sveriges ledende kommunikasjonsbyrå innen miljø og bærekraftig utvikling.

Et av de siste prosjektene har vært å produsere lyd til Besøkssenter våtmark Lista.

«Mobilguiden fungerade som en levande guide. Mer engagerande än skyltarna.»  Fra evaluering av mobilguiden til summerfuglstien i Uppsala.

Skjermbilde 2016-08-29 kl. 14.32.20

«Var forbi Grindheim kirke i forbindelse med Geocaching, og det var fantastisk godt at få fortællingen på telefon da kirken var låst.. Tusind Takk. » Brev fra dansk besøker ved Grindheim kirke.

”Jag gillar de olika sätten att kommunicera. Blandningen av filmer, skyltar och folder att ta med hem” Fra evaluering av  sommerfuglstien i Uppsala.

2325

Et tidligere prosjekt var lyd og historier til  «Telegrafen» i Ny Ålesund, Svalbard (ikke mobilguide).  Med høyttalere på plass. Det var et oppdrag til Telemuseet/Telenor Kulturarv i samarbeid med Fluxloop.

I Laterna Vox finnes medhjelpere som tegner. F eks dette:

Ved Norges sydspiss har vi laget en poesistol, en Lyttestasjon. Besøkende kan lytte til barn som snakker om livet eller til poesi. Diktene leses fra stolens rygg. Høyttaler er bygget inn. Man velger dikt via mobilen. Om Lyttestasjonen på TripAdvisor


Eksempler på kunder: