Vi fikser den formidling som ønskes. Foto, tekst, design, lyd og film. Laterna Vox produserer nå informasjonsskilt til Statsforvalteren i Agder.

Vi lager også digital informasjon. I det siste har det vært å komplettere utstillinger på flere språk, f eks til Lindesnes fyr

I Designmalen for Norges nasjonalparker er disse plakatene fra Laterna Vox presentert som gode eksempler. (Se sist under «Temaplakater om myr og våtmark» og sist under «Temaplakater om fugleliv og leveområder for fugl», og eksempel fra Nautarheia under «Kartplakater for mindre verneområder i skog».)

 

Her er eksempel på skilt fra Skråstadheia i Kristiansand som Laterna Vox har produsert.

Laterna Vox har også utviklet mobilguider til museet Biotopia i Uppsala, en om sommerfugl og en om bier. Et annet eksempel er digitale guider til Skärgårdsstiftelsen. Produsenten Anette Rattfelt er ansvarlig for virksomheten.

Karin Lindström – naturveileder Biotopia;

«Vi har tyckt att det har varit väldigt kul och lärorikt att vara med om utvecklingsprojektet av mobilguider! Vi tror att digital naturvägledning kommer att utvecklas och bli större i framtiden. Laterna Vox är en kreativ och ansvarstagande samarbetspartner som vi rekommenderar. Vi tackar och bockar för ett bra samarbete!»

Sandra Löfgren – prosjektleder Skärgårdsstiftelsen

«Anette är noga med att det blir bra och har stor ansvarskänsla för sina produkter vilket är avgörande. Jag rekommenderar henne och LaGuide hela tiden till andra som är intresserade av liknande lösningar.»

Pål Hals, daglig leder Besøkssenter våtmark Lista

«Fleksibiliteten i et såpass lite foretak er et stort pluss. Kreativiteten er et annet stort pluss. Anette er god på journalistikk, foto og formidling. Hun er fleksibel, kreativ, grundig og kompetent på fler-medial formidling.»


Anette i Laterna Vox leverer bilder til Azote. Det er mulig å kjøpe hennes bilder via dem. Azote er Sveriges ledende kommunikasjonsbyrå innen miljø og bærekraftig utvikling.

Et av de siste prosjektene har vært å produsere lyd til Besøkssenter våtmark Lista.

«Mobilguiden fungerade som en levande guide. Mer engagerande än skyltarna.»  Fra evaluering av mobilguiden til summerfuglstien i Uppsala.

Skjermbilde 2016-08-29 kl. 14.32.20

«Var forbi Grindheim kirke i forbindelse med Geocaching, og det var fantastisk godt at få fortællingen på telefon da kirken var låst.. Tusind Takk. » Brev fra dansk besøker ved Grindheim kirke.

”Jag gillar de olika sätten att kommunicera. Blandningen av filmer, skyltar och folder att ta med hem” Fra evaluering av  sommerfuglstien i Uppsala.

2325

Et tidligere prosjekt var lyd og historier til  «Telegrafen» i Ny Ålesund, Svalbard (ikke mobilguide).  Med høyttalere på plass. Det var et oppdrag til Telemuseet/Telenor Kulturarv i samarbeid med Fluxloop.

I Laterna Vox finnes medhjelpere som tegner. F eks dette:

Ved Norges sydspiss har vi laget en poesistol, en Lyttestasjon. Besøkende kan lytte til barn som snakker om livet eller til poesi. Diktene leses fra stolens rygg. Høyttaler er bygget inn. Man velger dikt via mobilen. Om Lyttestasjonen på TripAdvisor


Eksempler på kunder: