fjutt

Vi har utvecklat ett koncept som fungerar som en berättande skylt.

Uppspelare är mobiltelefoner eller andra enheter, med eller utan internet.

· Ingen speciell app behövs.
· Hållbart och ekonomiskt försvarligt.
· Fungerar till de flesta enheter.

Vi kallar systemet för LaternaGuide, förkortat LaGuide.

Innehållet kan lagras och spridas via internet eller vår egenutvecklade box; «LaternaPod», då blir guiden helt gratis för besökare, inga trafikkostnader. Innehållet lagras då lokalt på boxen och förmedlas med hög bandbredd (WiFi).

Boxen kan drivas av batteri och solcellspanel.

Vi har också producerat en lucka med skylt innanför som beskriver hur man använder guiden. Om så önskas kan en bänk eller stol byggas ihop med detta.

Innehåll skapas i samspel med plats och beställare, på flera språk om så önskas.

Årlig abonnemangsavgift (inkluderar uppdateringar, innehåll på LaternaGuide-box + innehåll på Internetserver):

3500 kr (från år 2017)