fjutt

Vi har utvecklat ett koncept som fungerar som en berättande skylt.

Uppspelare är besökarens egen mobiltelefon eller surfplatta.

· Ingen speciell app behövs.
· Det är hållbart och ekonomiskt försvarligt.
· Det fungerar till de flesta enheter.

Vi kallar systemet för LaternaGuide.

Innehållet kan lagras och spridas via vår egenutvecklade box; då blir guiden

  • helt gratis för besökare, inga trafikkostnader och
  • god funktion även vid dålig mobiltäckning.

Detta eftersom innehållet lagras lokalt på boxen och förmedlas med hög bandbredd (WiFi) till de enheter som är i närheten via ett lokalt nätverk. Täckning; 30-100 meter eller längre, beroende på val av antenn, var tekniken installeras, hur landskapet ser ut mm.) Innehållet finns alltid dessutom tillgängligt via internet.

Boxen kan drivas av 12 volts AGM-batteri (bly) och solcellspanel. Man kan spara ström genom att stänga Wifi-nätet på nätter. I övrigt anpassas storlek på batteri och solcell efter de krav som ställs av kunden. Solljuset är begränsat vinterns mörkaste månader (december, januari). Här har placering av solcellspanel mycket stor betydelse.

Vi har också producerat en lucka med skylt innanför som beskriver hur man använder guiden. Om så önskas kan en bänk eller stol byggas ihop med detta.

Laterna Vox brukar besöka platsen för att planera och testa hur tekniken kan placeras, eller om så önskas direkt utföra installation. Det är annars möjligt att kunden installerar. En solcellspanel skall kopplas till vår box, antenn och batteri. Eftersom det är lågspänning finns inte krav på att anlita elektriker.

Innehåll skapas i samspel med plats och beställare, på flera språk om så önskas.

Boxen leveras med innehåll. Senare ändringar av innehållet kräver att kunden får en uppdaterad fil av Laterna Vox och därefter besöker platsen med dator eller en mobiltelefon som kan hantera filer (android). Man ansluter systemet trådlöst och via en lösenordsskyddad administrations sida laddas det nya innehållet upp. Det är inte komplicerat men kräver en dator eller mobiltelefon som kan ladda ned en eller flera filer från internet.

Årlig abonnemangsavgift (inkluderar uppdateringar, innehåll på LaternaGuide-box + innehåll på Internetserver):

3500 kr (från år 2017)